Back

El Col·legi Sant Josep ofereix servei d’acollida mantinal i de tardes a les etapes d’Infantil, Primària i ESO.

Llarga
Curta
Llarga (un dia)
Curta (un dia)

42,00 €/mes
28,00 €/mes
5,50 €/dia
3,50 €/dia

*Llarga: des de les 7:30 hores
*Curta: 30 minuts abans de l'entrada

El servei d’acollida està a la vostra disposició tots els dies lectius i en podeu fer-ne ús quan ho necessiteu sense avís previ.

  • Per a tot el curs.

  • Per a un mes.

  • Per a un dia.

Per qualsevol altra alternativa, cal consultar a Secretaria.