Back

El servei d’acollida del Col·legi Sant Josep, es basa en la importància i el caràcter educatiu que tenen les tasques vinculades a la cura i les necessitats dels alumnes.

El monitoratge propi del centre atén les necessitats biològiques bàsiques, l’atenció individual i grupal, el benestar, el joc, l’aprenentatge entre iguals, entre altres, donant continuïtat al Projecte Educatiu del Centre.

En aquests espais prioritzem la coeducació i la inclusió, treballem sempre amb respecte i empatia i afavorim que els infants i joves comencin i acabin el dia jugant.

El servei d’acollida està a la vostra disposició tots els dies lectius abans i després de l’horari lectiu per tal de potenciar la conciliació familiar. Podeu sol·licitar aquest servei quan ho necessiteu, no és imprescindible un avís previ.

Per qualsevol altra alternativa, cal consultar a Secretaria.

Matí llarga
Matí larga (un dia)
Matí curta
Matí curta (un dia)
Tarda
Tarda (un dia)

42,00 €/mes
5,50 €/dia
28,00 €/mes
3,50 €/dia
35,00 €/mes
10,00 €/dia

Llarga: des de les 7:30 hores
Curta: 30 minuts abans de l'entrada Tarda: de 17:00 a 18:00 hores