Back

Actualització de dades

Comunica canvis de telèfon, adreça electrònica, adreça postal i/o dades bancàries
actualizar

Cerificats i documentació

Certificat d'acreditació de nivell de català, nota mitjana per la preinscripció i altres documents.
Sol·licitar

Preinscripcions i admissions

Consulta el procediment, documentació i els terminis de presentació de la sol·licitud.
mostrar

Serveis

Sol·licita el servei de migdia, transport o acollida. Notifica canvis i/o alternatives.
sol·licitar

Beques i ajuts

Consulta els procediments, condicions, documentació necessària i terminis.
consultar

Calendari escolar

Consulta els festius locals, de lliure disposició i períodes de vacances.
Consultar