Back

Aprenentatge primerenc

L’estimulació neurosensorial ajuda als infants a desenvolupar la seva consciència corporal, la seva força muscular i la seva coordinació. A més, també ajuda a millorar les habilitats d’atenció, l’habilitat d’expressar les seves emocions i la seva capacitat de processar informació.

Intel·ligències múltiples

L’aprenentatge des de diferents perspectives, permet als educadors apropar-se als interessos i fortaleses de cada alumne, obtenint els factors que poden influir en el seu aprenentatge i desenvolupament, això ens ajuda a personalitzar les estratègies educatives per a un desenvolupament òptim de cada infant. 

Aprenentatge per descoberta

Partint dels interessos i de la curiositat dels alumnes, els educadors treballem per crear un entorn educatiu que ofereixi recursos i oportunitats que permetin als infant desenvolupar les seves habilitats, coneixements i destreses. Oferint una manera diferent d’aprendre, principalment des de la perspectiva de l’alumne, ja que es centra en els seus interessos i esforços. 

Espais d'aprenentatge

Experimentar, imaginar, emocionar-se, compartir idees i interactuar amb els altres per tal de crear experiències i aprenentatges únics. Aquests espais ofereixen un ambient creatiu on es poden integrar noves habilitats i coneixements, fomentant el desenvolupament de competències personals I desenvolupar-se així com a persones.