Back
Programació curricular compartida. Treballem l’àmbit lingüístic integrant la llengua i la literatura per formar alumnes plurilingües i interculturals.
Els nostres alumnes construeixen el seu aprenentatge amb experiències significatives, contextualitzades i lúdiques.
Apliquem el concepte d’intel·ligències múltiples perquè cada nen pugui connectar amb les diverses situacions d’aprenentatge des de la seva mirada.
Amb l’aprenentatge primerenc augmentem les possibilitats intel·lectuals dels petits a través de la seva curiositat, fent ús dels “bits” (estímuls) agrupats en categories.
Incorporem el joc i les activitats manipulatives a l'aula per ajudar-los a aprendre de manera espontània.
Matemàtiques contextualitzades per fer-les útils fora de l’aula treballant les destreses de pensament.
Emprem un aprenentatge d’investigació basat en curiós, experimentar, fer hipòtesis i descobrir els conceptes.
Introduïm la música i la dramatització del món als infants, i a través d’elles eduquem en el respecte, la tolerància i la pau.
Incentivem l’expressió, la concentració, la participació i la creativitat a escala manipulativa, verbal, social, intrapersonal i interpersonal.
Taller d’anglès com a base d’una immersió de manera natural en les llengües estrangeres des d’una vessant lúdica, contextualitzada i dinàmica.
Utilitzem metodologies cooperatives per unir les relacions entre els iguals, ampliar la implicació i la motivació, a més d’afavorir la interacció, el respecte, la comprensió, la solidaritat i la resolució de conflictes.
Descobriment de l’entorn i d’un mateix en totes les pràctiques metodològiques diàries.
L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge. Acompanyem a l’infant en el seu creixement personal i en crear una consciència plena.
Els projectes ens permeten interessar-nos per: les cultures del món, el funcionament de l’univers, els dinosaures i els nostres orígens.
La psicomotricitat és clau per l’autoconeixement i el desenvolupament de les capacitats perceptives, motrius, afectives, comunicatives i personals.
El control i expressió de les emocions és clau pel dia a dia, mitjançant diferents recursos com les experiències dels mateixos infants.
L’atenció personalitzada per tal d’acompanyar a tots en el desenvolupament maduratiu de l’infant.
Plataforma digital CiberEMAT: complement de l’aprenentatge manipulatiu, cooperatiu i lúdic per practicar les habilitats matemàtiques a l’aula o a casa.
einadigital-icon
Descobreix com aprofitem les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) per a transformar i enriquir l'experiència educativa en aquesta etapa mitjançant el nostre projecte EinaDigital!
CONSULTA