Back

Modalitat de Ciències i Tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Grups reduïts

Impartir classe amb un nombre limitat d’alumnes, permet un aprenentatge més eficaç, a més de contribuir a un ambient col·laboratiu i profitós, el qual s’adapta als interessos i necessitats individuals de cada alumne. Això permet un aprenentatge més personalitzat, útil i satisfactori.

Orientació vocacional i tutorització

Oferem un suport essencial als joves, ajudant-los a adquirir una comprensió més profunda de si mateixos i dels seus interessos i objectius. Consells personals, orientació acadèmica, assessorament professional, informació sobre oportunitats acadèmiques i laborals, i una sèrie d’altres recursos ajuden als joves a prendre decisions informades sobre el seu futur.

Descobreix com aprofitem les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) per a transformar i enriquir l'experiència educativa en aquesta etapa mitjançant el nostre projecte EinaDigital!
CONSULTA