Back
El Col·legi Sant Josep ofereix diferents rutes per cobrir les necessitats dels nostres alumnes, independentment del lloc de residència. Oferim transport des de Sant Boi de Llobregat i des d’altres poblacions del Baix Llobregat, com Santa Coloma de Cervelló.

1 viatge diari
2 viatges diaris
3 viatges diaris
4 viatges diaris
Entre seccions
Entre seccions germans

39,00 €/mes
69,00 €/mes
99,00 €/mes
130,00 €/mes
24,60 €/mes
16,00 €/mes

Oferim el servei d’autocar des de primera hora del matí (T1), servei de migdia (anada (T2) i tornada (T3) a l’escola) i servei de tarda (T4). També una vegada s’han acabat les extraescolars oferim el servei de transport.

Dues guies del centre s’encarreguen de la seguretat i benestar dels alumnes.

Us recordem que si per qualsevol circumstància no hi haguès ningú a la parada, podeu venir a recollir a l’alumne a la secció de Secundària.

Oferim a la Generalitat a disposar dels autocars en el cas de necessitat i emergència. Per això, estan inclosos al conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i FECAV per a la cobertura de les necessitats extraordinàries de transport col·lectiu en catàstrofes.
Parades i horari de pas aproximat.
consulta