Back

Al Col·legi Sant Josep oferim diferents rutes per cobrir les necessitats dels nostres alumnes, independentment del lloc de residència. Oferim transport des de Sant Boi de Llobregat i des d’altres poblacions del Baix Llobregat, com Santa Coloma de Cervelló.

Tant els conductors com els vehicles com les guies que realitzen el servei de transport, compleixen amb tots els requisits exigits pel Col·legi i per la reglamentació de Transport i altres organismes competents en la matèria. Donat que el transport és una prolongació del Col·legi, s’aplicaran totes les normes pròpies d’aquest.

Us recordem que si per qualsevol circumstància no hi hagués ningú a la parada, podeu venir a recollir a l’alumne a la secció de Secundària.

Oferim a la Generalitat a disposar dels autocars en el cas de necessitat i emergència. Per això, estan inclosos al conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i FECAV per a la cobertura de les necessitats extraordinàries de transport col·lectiu en catàstrofes.

1 viatge diari
2 viatges diaris
3 viatges diaris
4 viatges diaris
Entre seccions
Entre seccions germans

42,00 €/mes
75,00 €/mes
108,00 €/mes
140,00 €/mes
25,00 €/mes
16,50 €/mes

Oferim el servei d'autocar des de primera hora del matí (T1), servei de migdia (anada (T2) i tornada (T3) a l'escola) i servei de tarda (T4).
Parades i horari de pas aproximat.
consulta