Back

Treball per projectes

Treballem per projectes, situant l’alumne en el centre de l’aprenentatge, abordant els continguts de manera globalitzada. Això permet als alumnes adquirir coneixement a través d’una experiència pràctica i significativa, així com desenvolupar habilitats com la creativitat, la resolució de problemes, la comunicació i la col·laboració. Oferint sempre als alumnes les eines necessàries perquè puguin adquirir els coneixements de forma autònoma.

Rutines i destreses

Les rutines i destreses són una part important a l’hora de millorar l’eficàcia del pensament. Els jocs de memòria, els exercicis de llegir i escriure, o els exercicis de càlcul mental, ajuden a desenvolupar habilitats cognitives com ara la memòria, la capacitat de raonament i la capacitat d’abstracció. Aquestes  milloren l’eficàcia del pensament i, al mateix temps, ajuden a desenvolupar una ment més aguda i concentrada.

Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres

L’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) es basa en l’immersió de l’anglès a l’aula, utilitzant-lo com a llengua principal en diverses matèries. Resultant en una forma d’aprenentatge més eficaç, ja que ajuda als alumnes a adquirir una major comprensió de les matèries estudiades, així com l’adquisició d’un nivell més avançat de l’idioma.

Club dels valents

Proporcionem als infants recursos i eines per a abordar problemes de forma constructiva. A més, oferim suport i orientació per ajudar-los a desenvolupar habilitats i estratègies per afrontar situacions difícils. La nostra intenció és estimular el seu pensament crític, la competència emocional i la seva creativitat, per tal que puguin construir els seus propis camins i buscar solucions a les situacions que els sorgeixen.

Descobreix com aprofitem les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) per a transformar i enriquir l'experiència educativa en aquesta etapa mitjançant el nostre projecte EinaDigital!
CONSULTA