Back

Academica International Studies

Academica és la principal institució educativa de charter schools als EUA, amb més de 100.000 alumnes, 5.000 professors i 200 escoles en més de 10 estats, com ara Florida, Texas, Utah, Georgia, Nevada, Califòrnia…

La seva missió és donar als alumnes de països de fora dels Estats Units d’Amèrica l’oportunitat d’obtenir un títol de High School alhora del del seu país d’origen (Batxillerat).

L’objectiu és proporcionar un avantatge competitiu addicional a aquests alumnes, fomentant el seu desenvolupament cap a una educació permanent, pròpia del segle XXI, amb autonomia i responsabilitat a través de l’ús reflexiu d’oportunitats educatives interactives, riques en mitjans de comunicació en un entorn flexible, d’aprenentatge virtual, centrat en l’alumne.

El Diploma Dual® és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Academica Corporation, que permet als alumnes obtenir 2 titulacions simultànies: el Batxillerat a Espanya i l’American High School Diploma.

Immersió lingüística

El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en live sessions amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

Immersió tecnològica

La immersió tecnològica dona com a resultat el domini en el maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital. L’alumne té un paper actiu, marca el seu ritme d’aprenentatge, és responsable de la construcció dels seus coneixements i és protagonista del seu propi procés formatiu. L’educació virtual desenvolupa la capacitat de pensament crític i destreses d’investigació i anàlisi d’informació. 

Immersió personal

L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa en el treball, amb un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals. Aquests valors adquirits i aplicats són la garantia per a l’obtenció i superació dels petits assoliments i fites inicials que els alumnes s’aniran trobant i que, posteriorment, seran més grans en l’etapa universitària.

Programa d'estudis

El Diploma Dual es pot començar a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat. El fet de començar com més aviat millor permet una distribució més folgada de les assignatures i una menor càrrega lectiva durant el batxillerat. Alhora, afavoreix que l’alumne desenvolupi abans la seva responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar.

Els alumnes que hagin començat el Diploma Dual a 4t d’ESO o 1r de batxillerat tindran la possibilitat d’accedir a la page19image1585031472abans del seu últim any de programa, amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega d’estudis.

4 Years 2n d'ESO

 • 2nd Year of ESO: English
 • 3rd Year of ESO: English & Life Management Skills
 • 4th Year of ESO: U.S. History & Elective
 • 1st Year of Batxillerat: U.S. Government+Economics

A 2n d’ESO podran accedir al programa aquells alumnes a qui el centre escolar ho recomani (pel seu nivell d’anglès, maduresa i interès).

4 Years 3r d'ESO

 • 3rd Year of ESO: English & Life Management Skills
 • 4th Year of ESO: English & U.S. History
 • 1st Year of Batxillerat: U.S. Government/Economics + Elective
 • 2nd Year of Batxillerat: Elective

L’alumne que comença a 3r d’ESO podria matricular-se en el format de 3 anys, de manera que acabaria el programa a 1r de batxillerat.

3 Years 4t d'ESO

 • 4th Year of ESO: English & Life Management Skills
 • 1st Year of Batxillerat: English & U.S. History
 • 2nd Year of Batxillerat: U.S. Government/Economics & Elective (Summer School)

2 Years 1r Batxillerat

 • 1st Year of Batxillerat: English, U.S. History & Life Management Skills
 • 2nd Year of Batxillerat: English, U.S. Government/Economics & Elective (Summer School)

Convalidació d'assignatures

Els alumnes del Diploma Dual només han de cursar 6 assignatures per obtenir la titulació americana.

Els convenis internacionals assolits per Academica, units a l’excel·lència educativa del programa —reconegut per les principals institucions educatives dels EUA— permeten la màxima convalidació possible: el 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir l’American High School Diploma. De les 6 assignatures que l’alumne ha de cursar, 4 pertanyen al currículum obligatori i 2 a l’optatiu. Les 18 assignatures restants són convalidades amb els resultats acadèmics espanyols.

Entre les assignatures optatives hi ha matèries com ara Fotografia Digital, Criminologia o SAT (preparatòria per a l’examen d’accés a la universitat). Són assignatures de gran interès que no formen part del currículum europeu, i que ofereixen un plus de motivació a l’estudiant i li permeten enriquir el seu vocabulari en matèries que, d’altra manera, no treballaria en anglès.

Assignatures obligatòries

 • English: 2 crèdits*
 • U.S. History: 1 crèdit
 • U.S. Government+Economics: 1 crèdit

* L’alumne ha de superar obligatòriament dos nivells d’anglès, independentment del seu nivell inicial: English I-II, English II-III, English III-IV.

A més, els estudiants del Diploma Dual poden participar activament en la vida estudiantil nord-americana unint-se als clubs d’estudiants, on troben altres companys amb les mateixes inquietuds: periodisme, fotografia, arts...
FES UNA ULLADA ALS CLUBS

Algunes optatives

 • Life Management Skills: 1 crèdit*
 • College Preparation (SAT-ACT): 1 crèdit
 • Criminology: 1 crèdit
 • Psychology: 1 crèdit
 • Digital Photography: 1 crèdit
 • Concepts of Engineering
  & Technology: 1 crèdit
 • English: 1 crèdit

* Assignatura optativa obligatòria

Titulació reconeguda internacionalment

El Diploma Dual® és possible perquè el sistema educatiu dels EUA avalua els alumnes per coneixements i capacitats. Sota aquest concepte, per obtenir l’American High School Diploma, l’alumne del Diploma Dual no ha d’estudiar una mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura…) dues vegades, en anglès i en la llengua local, sinó tan sols les matèries específiques del país (llengua, història, cultura…), mentre que la resta se li convaliden.

Quan acaben els estudis, els alumnes del Diploma Dual obtenen exactament la mateixa titulació que els estudiants dels EUA, l’American High School Diploma.

Admissió i primers passos

Per participar en el Diploma Dual, l’alumne ha de seguir els passos següents:

Prova d'accès

Comunicació dels seleccionats

Lliurament d’usuari i contrasenya

Contacte amb el professor dels EUA

Conversa de benvinguda