Back

Projecte iPad

Els iPads ajuden als estudiants a obtenir una experiència de aprenentatge més interactiva, ja que els permeten accedir a informació molt ràpidament i a qualsevol hora. També ofereixen als alumnes una gran varietat d’aplicacions que els ajuden a practicar les seves habilitats, com les matemàtiques, d’escriptura i de lectura. L’iPad també és útil per a la comunicació entre professors i estudiants, ja que permet compartir informació i recursos de forma immediata.

Matemàtiques manipulatives

Permet als alumnes adquirir habilitats i coneixements matemàtics en un ambient divertit. Mantenint-los motivats mentre realitzen exercicis pràctics i experimenten amb materials manipulatius que els permiten adquirir habilitats com la resolució de problemes, l’escolta activa i l’autoaprenentatge. Desenvolupant la capacitat d’anàlisi dels alumnes i localitzant patrons i relacions entre els conceptes. Proporciona als alumnes una experiència significativa i motivadora a l’hora d’aprendre matemàtiques.

Emprendedoria a l'aula

Aplicant la metodologia de Design Thinking, és una oportunitat perquè els alumnes desenvolupin les seves habilitats creatives i tinguin una major comprensió de les necessitats del mercat. Es tracta d’una metodologia innovadora que fomenta la creativitat entre els alumnes, obrint-los la porta a una visió més àmplia de les possibilitats i les oportunitats que els ofereix el món de l’emprenedoria.  A més, ofereix als alumnes l’oportunitat de treballar en equip, desenvolupar habilitats socials i adquirir coneixements sobre la gestió de negocis.

Robòtica educativa

Una manera divertida i eficaç d’aprendre conceptes matemàtics, físics, mecànics o informàtics a través de la gamificació. Els alumnes adquireixen habilitats i coneixements a través de jocs i mètodes de simulació, que els permet assimilar els conceptes de manera més efectiva. Adquirint habilitats de pensament crític i de resolució de problemes, desenvolupant habilitats de treball en equip, i adquirint habilitats tècniques per a la programació i la creació de robots. A més, contribueix a la motivació i a l’engrescament, el que fa que els propis alumnes es comprometin més amb el seu aprenentatge.

Descobreix com aprofitem les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) per a transformar i enriquir l'experiència educativa en aquesta etapa mitjançant el nostre projecte EinaDigital!
CONSULTA