Back

El Col·legi Sant Josep va néixer el mes de setembre de l’any 1968 fruit de la iniciativa d’un matrimoni santboià inquiet, format pel Sr. Ramon Valldeoriola i la Sra. Pepita Novella, en la seva voluntat de col·laborar en la formació de les noves generacions.

El creixement de la nostra població, les noves exigències educatives i l’esperit de servei que ha mogut sempre el Col·legi, han motivat el seu desenvolupament continuat, tant pel que es refereix a l’adequació de les seves condicions materials com al perfeccionament pedagògic permanent dels seus professionals.

Actualment, el Col·legi Sant Josep disposa de tres edificis d’ús exclusivament docent, en els quals imparteix els nivells educatius d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.

El prestigi educatiu assolit pel Col·legi al llarg de la seva història ha exigit i exigeix la dedicació continuada d’un gran equip que treballa amb un únic objectiu: la formació integral i la preparació per al futur dels alumnes.

Per aconseguir-ho, el Col·legi ha confiat sempre en el camí recte: el treball diari, fet amb il·lusió i eficiència, els resultats del qual es reflexen positivament en els nostres nois i noies.