Espai lúdic 
i de lleure per 
a infants i joves

OBERT A TOTHOM A PARTIR DE 18 MESOS

ORGANITZA:

MENUTS

DE 18 MESOS A 4 ANYS

MITJANS

DE 5 A 10 ANYS

JOVES

A PARTIR D'11 ANYS

Colestiu és un espai on realitzem activitats esportives, culturals i artístiques perquè els infants creixin des de la motivació, el respecte, la companyonia i la sostenibilitat.

Volem formar a nens i nenes independents, que entenguin el poder de la curiositat, individus que sàpiguen treballar en equip, que superin les seves pors i les pedres que es vagin trobant en el camí. Amb el nostre programa ajudem a descobrir noves habilitats i puguin aprofundir fins on vulguin.

VINE A FER PRÀCTIQUES AMB NOSALTRES!

Has fet el curs de monitor o director de lleure? Busques un casal on fer les teves pràctiques? Vols passar l’estiu formant part del nostre equip?